Mark och Kanalisation Scandrail

[TA BORT]

 

I samband med nya projekt ingår markarbeten och kanalisation. Vår kompetenta personal har stor erfarenhet från många stora projekt där tvär- och längsgående kanalisation och effektiva fundamentsättningar har ingått. Arbetet kräver erfarenhet och noggrannhet. Vår kompetenta personal har just det som krävs.

  • FUNDAMENTSÄTTNING
  • KABELKANALISATION
  • DRÄNERING
  • PERRONGARBETEN