Neutralisering Scandrail

[TA BORT]

Neutralisering är ett arbetsmoment som krävs för att vi ska färdas tryggt på våra järnvägar. Arbetet kräver kunskap och yrkesskicklighet där vår personal har just dessa egenskaper. För arbetet tillhandahåller vi kompletta neutraliseringslag med lång och gedigen erfarenhet samt egen dragutrustning, rullar och sidostöd.