Projekt och planering Scandrail

Arbetsledning i någon form är en av alla viktiga faktorer för ett projekts genomförande. Vi på ScandRail Sweden AB har de resurser som krävs. Arbetsuppgifterna innebär ett stort ansvar och kunnande där viktiga beslut måste tas med kort varsel. Att vara duktig på att planera det dagliga arbetet och bygga ett starkt team är faktorer som gör att allt fler anlitar oss för dessa tjänster. Idag tillhandahåller vi följande tjänster inom projekt och planering:

  • ARBETSLEDARE
  • PROJEKTLEDARE
  • PLATSCHEF
  • SKYDDS- OCH SÄKERHETSPLANERARE