Utbildning Scandrail

ScandRail Sweden AB utbildar inom järnvägens infrastruktur och entreprenad med fokus på trafiksäkerhet, kvalitetskontroll och specialistkompetens. Utbildning sker mot såväl egen personal som övrig personal i branschen. Jörgen Hammarbäck är ansvarig utbildningsledare och har ett mycket gott renommé i branschen.

Följande utbildningar kan arrangeras på beställning

 

[BEHÖRIGHETR]

  • BASÄTSM A/E/L-Vägvakt
  • Elsäkerhetsledare Spår & Maskin
  • HETA ARBETET
  • BASÄSKYDD
  • OPT-TSA/TA
  • BASTAB
  • BASÄVISTA
  • Råd och Skydd